Horsens - EgebjergBygholm Sø - Bygholm ParkBoller Mølle - Boller Slot - Odderstien Borre KnobTønballegårdSnaptun
           
      Egebjerg Vandværkssø
           
      Egebjerg Vandværkssø
  Nyanlagt fiskestryg
         
    Vandværkssøen.
Hvornår Vandværkssøen blev opstemmet, vides ikke; men man ved,
at der har været vandmølle her i 1565.
Omkring 1700 blev møllen solgt til Hanstedgård, som drev den frem
til 1784, hvorefter den forpagtedes ud.
Omkring 1870 erkendte man i Horsens, at byens vandforsyning fra
brøndene ikke slog til, hvorfor det var nødvendigt at oprette et vand-
værk, og at forsyningen skulle ske gennem et ledningsnet.
I 1874 købte Horsens kommune Egebjerg Vandmølle til nedrivning.
På grunden blev Horsens`s første mekaniske vandværk opført.
Det leverede vand indtil 1971, hvor det blev afløst af det nye
Højballegårdværk.
  Hansted Skov.
Den kommunale del af skoven drives delvis som naturskov, hvilket
betyder, at udgåede og væltede træer får lov til at blive. Dette giver
gode muligheder for insekter og andre smådyr og dermed også for
et rigt fugle- og dyreliv. Dog fjernes træer, som kan være til fare for
besøgende.
I Vandværkssøen finder man de mest almindelige vandinsekter.
Omkring søen er der et rigt fugleliv.

Kilde: http://www.skoleafdelingen.horsens.dk/skovgaard/

         
    Nyanlagt fiskestryg
  Nyanlagt fiskestryg
         
Egebjerg VandværkssøEgebjerg Vandværkssø
Egebjerg VandværkssøEgebjerg Vandværkssø
    Top