Horsens - EgebjergBygholm Sø - Bygholm Park - Boller Mølle - Boller Slot - Odderstien - Borre Knob - Tønballegård - Snaptun
           
      Boller Mølle
           
     
         
      Boller Vandmølle
Klokkedal har tidligere haft fire vandmøller.
Den nuværende mølle blev taget i brug i 1873 og
fungerede indtil 1962.
Den blev også brugt som afholdsrestauration fra
1935 til 1962.
Møllehjulet, som er et overfaldshjul, er nyrestaureret og
kan beses efter aftale med Randbøl Statsskovdistrikt.
Ved bækkens omløb er der bygget en fisketrappe, som
giver ørrederne fri adgang til gydebankerne længere
oppe i bækken.

Kilde: "Turfolder Boller og Bjerrelide" udgivet af Horsens Kommune.

         
     
         
     
         
    Top