Horsens - Egebjerg Bygholm Sø - Bygholm Park - Boller Mølle - Boller Slot - Odderstien - Borre Knob - Tønballegård - Snaptun
           
      Boller Slot
           
     
         
   

Boller Slot
Boller Slot er den eneste bevarede vandborg fra 1500-tallet på
Horsensegnen. Det er ikke alt, man ved om slottets oprindelse,
men man ved, at Holger Rosenkrantz arvede Boller i 1537 og på-
begyndte en ombygning, som hans kone - Karen Gyldenstjerne
- færdiggjorde som et anseeligt 4-fløjet anlæg efter hans død i
1577. I 1621 overtog Ellen Marsvin slottet. Da Ellen Marsvins
datter Kirsten Munk efter striden med Christian d. 4. forvises til
Boller, tvinges Ellen Marsvin ud. Inden sin modvillige afrejse
ribber hun slottet for alt, som kan fjernes. Det er derfor en ruin,
Kirsten Munk flytter ind i.
Efter skiftende private ejerforhold sælges Boller i 1930 til staten,
og en del af jorden udstykkes til husmandsbrug.
Horsens Kommune køber slottet i 1965 og indretter det til plejehjem.

Kilde: "Turfolder Boller og Bjerrelide" udgivet af Horsens Kommune.

 
         
     
         
         
     
         
     
         
      Parken ved Boller Slot
Boller Slotspark rummer en større plantesamling anlagt
af Horsens Havebotaniske Forening. Her kan gæsterne
studere fuchsia, roser, klosterplanter, primula og pelar-
gonier samt en japansk anlagt have.
Parken er desuden kendt for sine store, gamle træer.
Den hule Boller-eg er ca. 1000 år gammel og en af
Danmarks ældste ege.
Haven er hver dag åben fra kl. 10 til 20 i perioden 1. april
til 15. oktober.
Ved slotsgraven kan man være heldig at få et glimt af
den lille isfugl.

Kilde: "Turfolder Boller og Bjerrelide" udgivet af Horsens Kommune.

         
     
         
         
    Boller Slotsvej
         
   
         
    Top