Horsens - EgebjergBygholm Sø - Bygholm Park - Boller Mølle - Boller Slot - Odderstien - Borre Knob - Tønballegård - Snaptun
           
      Snaptun
           
      Snaptun Sejlklub

Snaptun, havneby ved indsejlingen til Horsens Fjord med marina, færgelejer og fiskerihavn.

Marinaen med den gamle købmandsgård i baggrunden

Den gamle købmandsgård.
         
           
         
    Færgeleje for færgerne til Endelave og Hjarnø.

         
   
         
     
         
     
         
    Fra havnen kan man gå langs med fjorden til Hundshage. (Hjørnet af Horsens fjord og Kattegat)
Under vejs passerer man det gamle bådehus på billedet herunder samt et udkigstårn, hvorfra man
kan iagttage det rige fugleliv på fjorden og på de lave strandarealer.
         
BådehusUdsigtstårn
    Strandenge med Hjarnø i baggrunden
         
      Hvis man fortsætter ad stien, kan man se resterne
af Svenske Skanse, som formodes opført under
Svenskekrigen i 1658.

Skanserne ved Hjarnø Sund.
         
    Top