Skanserne ved Hjarnø Sund.

For større skibe er indsejlingen til Horsens Fjord sundet mellem Hjarnø og Snaptun. Herredømmet over Hjarnø Sund har derfor i flere århundreder haft militær betydning, og dette forhold har ført til indretningen af 3 skanser indenfor kort afstand.

Lillebatteri ved Hesteodde anses for at være den ældste. Kong Frederik den 2. udstedte i september 1566 et åbent brev til bønderne i Bjerre Herred om, at de under kommando af "Os elskte Holger Rosenkrantz" til Boller opkaster en skanse ved indsejlingen til Horsens Fjord. Samme bønder blev befalet til at stille med heste, vogne, hakker, spader og mandskab og holde ud til abejdet var færdig. Der blev tilføjet den lille og næppe overbevisende gulerod, at skansen ville være dem "sielff til gaffnn". Lille batteri er i dag overpløjet og nærmest forsvundet.

Svenske Skanse i Tønballe Skov er den bedst bevarede af skanserne. Den formodes opført under Svenskerkrigen i 1658. De to små kanoner stammer fra Linieskibet "Christian VII", der i vinteren 1787 forliste i en storm ved Anholt.

  På en auktion over opfiskede genstande fra vraget, købte ejeren af Tønballegård, Gustav Glud, i 1906 begge kanoner og lod dem oplægge på skansen.

Storebatteri ved Hundshage formodes opført under Englandskrigen (1807-14). Som navnet antyder var dette anlæg det største af de 3 skanser. En 5-strålet bastion med dybdegrave og høje volde, et solidt blokhus, mandskabsbarakker, krudttårn og brønd. Til at lede forsvaret var udset justitsråd Poul Glud "Jensgaard", og der var hertil knyttet en varslingstjeneste med bavner (klargjorte bål) på Hundshage, Hesteodde, Borg, Bjergelide og Boller. Hverken batteriet eller varslingstjenesten kom i brug. Store Batteri er i dag ædt af havet.

Kilde:
Forstander K. Fousing og inspektør ved Glud Museum D. A. Jensen, Bjerre Herreds Bogen, 1963

Tilbage